ReadyPlanet.com
dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletแนะนำกิจกรรมการท่องเที่ยว
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletสถานพักแรมแนะนำ
bulletร้านอาหารแนะนำ
bulletสินค้า OTOP
dot
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2554
dot
bulletเดือนมิถุนายน
bulletเดือนกรกฎาคม
bulletเดือนสิงหาคม
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวง
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
bulletสถาบันการพลศึกษา
bulletกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
บริการข้อมูลข่าวสาร
dot
bulletบทความท่องเที่ยว
bulletบทความกีฬา
bulletจัดซื้อจัดจ้าง
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
bulletททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา
bulletสำนักงานเทศบาลเมืองอโยธยา
bulletสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
bulletสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
bulletสมาคมโรงแรมไทย
bulletสยามกีฬา
bulletayutthayapark
bulletweloveayutthaya.com
bulletGoogle
bulletsanook
bulletMap
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
บึงพระราม

อยู่ในตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา ภายในเต็มไปด้วยวัดโบราณ (ร้าง)  โดยเฉพาะวัดพระราม บึงพระรามนั้นเข้าว่ามีมาก่อนกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า หนองโสน หรือเรียกว่าบึงชีขัน สวนสาธารณะบึงพระรามมีเนื้อที่ 274 ไร่ และมีปูชนียสถานที่สำคัยที่ควรทราบ อยุ่ 2 แห่งคือ 1. พระที่นั่งตรงหน้าวัดพระรามไปทิศตะวันออก ที่เห็นอยู่ทุกวันนี้เป็นของสร้างขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2499 ตามรากฐานเดิมของเดิมป็นตึกของพระราชาคณะผู้ครองวัดพระราม หรืออาจเป็นที่นั่งสำหรับประทับทอดพระเนตรเรือซึ่งอาจจะปกเกล้าฯ ให้มีประชุมสัวาคราวนักขตฤกษ์ ฤดุน้ำก็ได้ 2. อยุธยามหาปราสาทมีลักษณะเป็นปราสาททรงยอด 3 องค์ติดกันด้านหน้า มีบรรได ด้านหลังเป็นคูหาตัน ด้านข้างเป็นคูหาติดต่อกับปราสาทองค์ริม ทั้งสองมีบรรได 3 ขั้น ปราสาททั้งสามองค์ตั้งอยู่บนฐานย่อไม้สิบสองจากระดับสูง 0.35 เมตร โครงสร้างเป็นคอนกรีต เสริมเหล็กผนังก่ออิฐถือปูนเรียบลายประดับต่างๆ ทำด้วยปูนซีเมนต์ทรายละเอียดประดับกระจกละปิดทอง ภายในปราสาทมีแท่นฐานทำด้วยหินอ่อน สำหรับรองรับพระบรมรูปจำรองของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1(พระเจ้าอู่ทอง) องค์พระราชาอนุสาวรีย์ประดิษฐานไว้บนแท่นสูง เป็นที่สถิตของดวงวิญญานสมเด็จพระรามาธิบดีที่1 และอดีตบรูพกษัตริย์อีก 5 พระองค์
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ตลาดเศียร์ช้าง
วัดพุทไธศวรรย์
วัดโลกยสุธา
วัดราชบูรณะ
วัดพนมยงค์
วัดพระศรีสรรเพขญ์
วัดไชยวัฒนาราม
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
วัดมหาธาตุ
วัดสุวรรณดารารามวริหาร
วัดท่าการ้อง
วัดหน้าพระเมรุ
วัดแม่นางปลื้ม
วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร
วัดบางนมโค
วัดตูม
วัดนิเวศธรรมประวัติ
วัดสมณโกฏฐาราม
วัดกุฏีดาว
วัดช้างใหญ่
วัดนักบุญโยเซฟ
วัดใหม่ประชุมพล
วัดธรรมมิกราช
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดพระราม
วัดชุมพลนิกายาราม
วัดภูเขาทอง
วัดสะตือ
วัดสุทธาวาสวิปัสนา
วัดพนัญเชิง
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดมเหยงค์
วัดนางกุย
ตลาดน้ำคลองสระบัว
ตลาดน้ำอโยธยา
ตลาดลาดชะโด article
ตลาดโก้งโค้ง
พระราชวังหลวงหรือพระราชวังโบราณ
พระราชวังบางปะอิน
พระราชวังจันทร์เกษม
พระที่นั่งเพนียด
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง)
พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง
พิพิธภัณฑ์มอญ วัดทองบ่อ
พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว (ศาลากลางหลังเก่า)
ศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ศาลหลักเมือง
เขื่อนพระราม 6
อุทยานกล้วยไม้ บางไทร
สวนวาสนาเมล่อน
สวนศรีสุริโยทัย
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
ป้อมเพรช
วิหารพระมงคลบพิตร
วังช้างอยุธยา แล เพนียด
เพนียดคล้องช้าง
ปราสาทนครหลวง
หมู่บ้านฮอลันดา
หมู่บ้านโปรตุเกส
หมู่บ้านญี่ปุ่น
คุ้มขุนแผน article
อาคารท้องฟ้าจำลองCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่อยู่ 157 สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000