ReadyPlanet.com
dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletแนะนำกิจกรรมการท่องเที่ยว
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletสถานพักแรมแนะนำ
bulletร้านอาหารแนะนำ
bulletสินค้า OTOP
dot
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2554
dot
bulletเดือนมิถุนายน
bulletเดือนกรกฎาคม
bulletเดือนสิงหาคม
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวง
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
bulletสถาบันการพลศึกษา
bulletกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
บริการข้อมูลข่าวสาร
dot
bulletบทความท่องเที่ยว
bulletบทความกีฬา
bulletจัดซื้อจัดจ้าง
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
bulletททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา
bulletสำนักงานเทศบาลเมืองอโยธยา
bulletสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
bulletสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
bulletสมาคมโรงแรมไทย
bulletสยามกีฬา
bulletayutthayapark
bulletweloveayutthaya.com
bulletGoogle
bulletsanook
bulletMap
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
สินค้า OTOP

 

 OTOP
บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ. 2552 ระดับ 1 ดาว

อันดับ
จังหวัด
ประเภท
โทรศัพท์ / โทรสาร
ชื่อผลิตภัณฑ์
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต
เลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
1
พระนครศรีอยุธยา
อาหาร
081-9452817
หมูแดดเดี่ยว
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
66
1
วังจุฬา
วังน้อย
2
พระนครศรีอยุธยา
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
080-6682915
ปุ๋ยชีวภาพ (น้ำ-เม็ด)
วิสาหกิจชุมชน ชีวเกษตรสัมพันธ์
10
5
ศาลาลอย
ท่าเรือ
 

 OTOP
บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ. 2552 ระดับ 2 ดาว

อันดับ
จังหวัด
ประเภท
โทรศัพท์ / โทรสาร
ชื่อผลิตภัณฑ์
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต
เลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
1
พระนครศรีอยุธยา
อาหาร
035-244834
035-307196
กล้วยอบแผ่นงาดำ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ไทรน้อย (บ้านทรงสเปน)
48
7
ไทรน้อย
บางบาล
2
พระนครศรีอยุธยา
อาหาร
035-391302
กระเทียมโทนดอง
กลุ่มสตรีร่วมใจพัฒนา
1
1
ลาดน้ำเค็ม
ผักไห่
3
พระนครศรีอยุธยา
อาหาร
035-282114
ขนมเปี๊ยะกุหลาบ
กลุ่มสตรีแก้วฟ้าวิไล
43/1
1
แก้วฟ้า
บางซ้าย
4
พระนครศรีอยุธยา
อาหาร
085-1237521
มะม่วงกวนส้มลิ้ม
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
41/1
3
ท่าตอ
มหาราช
5
พระนครศรีอยุธยา
ผ้า เครื่องแต่งกาย
089-7662563
กระเป๋าผ้า
นายสวรรค์ วิจันทร์
37/1
4
ไผ่ลิง
พระนครศรีอยุธยา
6
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
086-1319238
เรือไทยเบญจรงค์ (เรือจำลอง)
นางชลอ หุ้นทรัพย์สิน
18
5
สำเภาล่ม
พระนครศรีอยุธยา
7
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
081-8531740
บุษบกจำลอง
นายคำรณ ทานธรรม
9
3
บ้านใหม่
พระนครศรีอยุธยา
8
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
086-8012658
035-210730
เครื่องปั้นดินเผาตกแต่งผ้าไหม
นางดวงกมล นัยชิต
37/4
7
ประตูชัย
พระนครศรีอยุธยา
9
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
035-398297
เปลญวน
นางสุพิน มารแพ้
15
2
ภูเขาทอง
พระนครศรีอยุธยา
10
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง
ของที่ระลึก
035-243936
 
กระเป๋าขดวง
กลุ่มแม่บ้านตำบลหอรัตนไชย
ค 8/3
3
หอรัตนไชย
พระนครศรีอยุธยา

 
 OTOP
บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ. 2552 ระดับ 2 ดาว

อันดับ
จังหวัด
ประเภท
โทรศัพท์ / โทรสาร
ชื่อผลิตภัณฑ์
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต
เลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
11
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
087-0859831
รูปภาพ/ตัวอักษร
ป้ายแกะสลักตัวหนังสือ
นางสาวรัตนา สมบัติ
47/1
4
บ้านใหม่
พระนครศรีอยุธยา
12
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
086-7949940
ใยไผ่ขัดผิว
นายปรีชา เวชประสิทธิ์
51
9
ปากกราน
พระนครศรีอยุธยา
13
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
081-3859442
035-210236
ต้นไม้มงคล
นางพัชรี ขันธสิทธิ์
190/3
4
ประตูชัย
พระนครศรีอยุธยา
14
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
089-7928149
ดอกไม้ประดิษฐ์
นางสุรางค์ สมบัติรักษ์
138/15
8
หัวรอ
พระนครศรีอยุธยา
15
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
035-224587
เบาะรองนั่ง
นายสมนึก บุญนำ
3
6
จำปา
ท่าเรือ
16
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
035-224587
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใบบัว
นางสำเริง บุญนำ
99/9
7
จำปา
ท่าเรือ
17
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
089-2021563
035-255012
มีดอรัญญิก
นางจินตนา ยุพจันทร์
47/4
5
ท่าช้าง
นครหลวง
18
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
089-8053148
035-360112
เครื่องใช้ถักสานหนัง/กระเป๋า
กลุ่มกระเป๋าถักจากปอแก้ว
6
7
บ้านชุ้ง
นครหลวง

 
 OTOP
บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ. 2552 ระดับ 2 ดาว

อันดับ
จังหวัด
ประเภท
โทรศัพท์ / โทรสาร
ชื่อผลิตภัณฑ์
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต
เลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
19
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
 
086-8969087
ผลิตภัณฑ์ทำจากหนัง/กระเป๋าหนัง
นายประเวชน์ บุญเอนก
87/4
4
พระนอน
นครหลวง
20
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
081-8074628
035-371208
แก้วถักเรือใบ
กลุ่มแก้วเป่าประดิษฐ์ (แก้วถัก)
39
3
บางพลี
บางไทร
21
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
089-7258955
พระแก้วมรกตบรรจุกล่องผ้าไหม
กลุ่มบารมีเรซิ่น
 
100/38
10
บางไทร
บางไทร
22
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
035-307131
จักสานไม้ไผ่
กลุ่มศิลปหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
33
5
มหาพราหมณ์
บางบาล
23
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
035-307866
ผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าใยบัว
นางชูจิตร์ สะมะโน
82
2
มหาพราหมณ์
บางบาล
24
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
086-0696477
ขลุ่ย
นายอนุรักษ์ ทิมจำลอง
46
2
วัดยม
บางบาล
25
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
089-7920436
หัวโขน
นายบุญเลิศ ภาคหงษ์
63/2
8
บ้านกรด
บางปะอิน
26
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
035-626185
หมอนรูปหัวใจ
กลุ่มอาชีพงานผลิตภัณฑ์จากผ้า
122
9
บ้านเลน
บางปะอิน
27
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
081-9883851
รถตุ๊กตุ๊กรีไซเคิล
กลุ่มสร้างเสริมรีไซเคิล
89
1
ขวัญเมือง
บางปะหัน

 OTOP
บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ. 2552 ระดับ 2 ดาว

อันดับ
จังหวัด
ประเภท
โทรศัพท์ / โทรสาร
ชื่อผลิตภัณฑ์
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต
เลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
28
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
089-2403352
ฝาชี
กลุ่มจักสานไทยโบราณ
37
4
บ้านม้า
บางปะหัน
29
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
035-389194
กระด้ง
กลุ่มจักสานไม้ไผ่
19
1
หันสังข์
บางปะหัน
30
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
035-740312
เครื่องปั้นดินเผา
สโตนแวร์
หจก.เซรามิค ซิมพลีซิตี้
55/2
1
หนองน้ำใหญ่
ผักไห่
31
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
035-391078
ตะกร้าหวาย
กลุ่มจักสานตะกร้าหวาย
72/1
8
ท่าดินแดง
ผักไห่
32
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
035-239205
085-1751201
ดอกไม้จากใยบัว
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกไม้จาก
ผ้าใยบัว
54
11
ผักไห่
ผักไห่
33
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
035-771439
086-0941543
ดอกไม้จากผ้าใยบัว
กลุ่มศิลปะประดิษฐ์สตรีตำบลหนองน้ำใส
1
5
หนองน้ำใส
ภาชี
34
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
086-6127930
ไม้กวาดดอกหญ้า
กลุ่มวันชัยไม้กวาด
30
8
ดอกหญ้านาง
ภาชี
35
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
035-378413
089-2127616
เบญจรงค์และมุก
กลุ่มสามเมืองเบญจรงค์
40/108
3
สามเมือง
ลาดบัวหลวง
36
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
035-275034
กระเป๋าลิปติกชุด 3
บริษัทสยามคราฟ ฟอยู จำกัด
1
7
ลำตาเสา
วังน้อย

 
 OTOP
บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ. 2552 ระดับ 2 ดาว

อันดับ
จังหวัด
ประเภท
โทรศัพท์ / โทรสาร
ชื่อผลิตภัณฑ์
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต
เลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
37
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
089-5294637
กระถางต้นไม้แกะสลัก
กลุ่มศิลปะแม่ไม้หัตถกรรมลวดลายไทย
420
5
พะยอม
วังน้อย
38
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
035-336229
089-2397689
โมบายโคมไฟแมงกะพรุน
กลุ่มวู๊ด แอนด์ แบมบู
51
2
หัวเวียง
เสนา
39
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
 
035-396229
086-813637
กระเป๋าถือสานหวายสตรี
กลุ่มจักสานบ้านหัวเวียง
51
2
หัวเวียง
เสนา
40
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
089-5479602
เรือจำลองจากไม้สัก
นายรัก กรมตะเภา
60/1
6
แก้วฟ้า
บางซ้าย
41
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
081-9915146
035-292449
เบญจรงค์น้ำทอง
นายสมชาย เล็กสถิน
61/3
3
เทพมงคล
บางซ้าย
42
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
02-7340598
ผลิตภัณฑ์จากไม้
บริษัท แคส แอนด์ คราฟท์
ครีเอชั่นส์ จำกัด
19
6
อุทัย
อุทัย
43
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
081-8401512
ทองเหลืองรูปหล่อประดับบ้าน
บริษัทแอดบรอนซ์ จำกัด
19
6
อุทัย
อุทัย
44
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
086-1239215
บ้านทรงไทยประยุกต์
 
นายชินพัฒน์ วิจารณ์ปรีชา
226/19
1
อุทัย
อุทัย

 
  OTOP
บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ. 2552 ระดับ 2 ดาว
 

อันดับ
จังหวัด
ประเภท
โทรศัพท์ / โทรสาร
ชื่อผลิตภัณฑ์
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต
เลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
45
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
035-386075
พัดไม้ไผ่สาน
นางทองคำ พึ่งสำราญ
208
4
บ้านแพรก
บ้านแพรก
46
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
089-0863195
พัดไม้ไผ่สาน
 
กลุ่มหัตถกรรมพัดสานจาก
ไม้ไผ่
9
4
บ้านใหม่
บ้านแพรก
47
พระนครศรีอยุธยา
สมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร
035-212966
035-212379
สมุนไพรประทินความงามนานาชนิด
นายวีรชน ท่าสระ
51/25
3
หอรัตนไชย
พระนครศรีอยุธยา
48
พระนครศรีอยุธยา
สมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร
035-262815
 
ยาเม็ดลูกลอนสมุนไพร
กลุ่มสตรีสหกรณ์สมุนไพรอายุวัฒนะ
13
5
เกาะเกิด
บางปะอิน

 OTOP
บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ. 2552 ระดับ 3 ดาว

อันดับ
จังหวัด
ประเภท
โทรศัพท์ / โทรสาร
ชื่อผลิตภัณฑ์
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต
เลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
1
พระนครศรีอยุธยา
อาหาร
035-231694
085-0622713
เนื้อแปรรูป
นางไมมูน๊ะห์ พาลีเดช
86
4
ลุมพลี
พระนครศรีอยุธยา
2
พระนครศรีอยุธยา
อาหาร
087-9070240
ไข่เค็มใบเตย
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บัวงาม
45/6
6
จำปา
ท่าเรือ
3
พระนครศรีอยุธยา
อาหาร
035-224144
ไข่เค็มสมุนไพร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บัวงามสัมพันธ์ 1
64/3
6
จำปา
ท่าเรือ
4
พระนครศรีอยุธยา
อาหาร
035-783578
ข้าวตังหมูหยอง
กลุ่มแม่บ้านขนมหวานแคออก
9
2
แคออก
บางไทร
5
พระนครศรีอยุธยา
เครื่องดื่ม
035-311741-2
น้ำส้ม PX
บริษัทพีเอ็กซ์ยูเนียน
แดรี่พลานท์ จำกัด
10
8
หนองน้ำใส
ภาชี
6
พระนครศรีอยุธยา
ผ้า เครื่องแต่งกาย
081-8808561
ผ้ามัดย้อม
กลุ่มผู้ผลิตผ้ามัดย้อม
100/6
3
ลาดบัวหลวง
ลาดบัวหลวง
7
พระนครศรีอยุธยา
ผ้า เครื่องแต่งกาย
087-4159145
กระเป๋าเอกสาร
กลุ่มกระเป๋าผ้า
87/4
5
มารวิชัย
เสนา
8
พระนครศรีอยุธยา
ผ้า เครื่องแต่งกาย
035-356395
กระโปร่งสตรี
นางเฉียบ ข่อยแก้ว
47/1
9
คานหาม
อุทัย
9
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
035-268658
081-9110082
ชุดเซรามิคประดิษฐ์
นายอุทัย ภู่เจริญ
98/63
5
วัดตูม
พระนครศรีอยุธยา
10
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
035-211160
081-9478710
 
ขิมมาตรฐานสีทอง
จ.ส.อ.ณรงค์ชัย สุวรรณภิงคาร
63/3
2
บ้านเกาะ
พระนครศรีอยุธยา

 OTOP
บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ. 2552 ระดับ 3 ดาว

อันดับ
จังหวัด
ประเภท
โทรศัพท์/โทรสาร
ชื่อผลิตภัณฑ์
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต
เลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
11
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
086-0588166
ปลาตะเพียนสีทองลายไทย
นางเกตุสุณี รุ้งสาตรา
8
2
ท่าวาสุกรี
พระนครศรีอยุธยา
12
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
035-245856
087-9771810
ภาพวาดพระเวสสันดรเสด็จไปเขาวงกต
นายพงษ์ศักดิ์ ระวิจันทร์
2
4
ไผ่ลิง
พระนครศรีอยุธยา
13
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
035-211608
081-5063160
ปลาตะเพียนสาน
ใบลาน
กลุ่มจักสานปลาตะเพียน
ใบลาน
13
1
ภูเขาทอง
พระนครศรีอยุธยา
14
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
087-4005345
บ้านทรงไทยจำลอง
นายณรงค์ สมบัติรักษ์
138/15
8
หัวรอ
พระนครศรีอยุธยา
15
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
089-7519090
หัวโขนหัตถศิลป์
นายพนม การพะวงศ์
105/1
3
หอรัตนไชย
พระนครศรีอยุธยา
16
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
086-1269023
ซออู้ / ซอด้วง
นายมนัส สุริยะรังษี
78/4
9
บ้านป้อม
พระนครศรีอยุธยา
17
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
035-224193
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
นายวสันต์ ศรีสุระ
225
10
ท่าหลวง
ท่าเรือ
18
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
081-5873452
035-761231
มีดอรัญญิก
(มีดดาบ)
นายปิยะ แก้วกุดั่น
10
7
ท่าช้าง
นครหลวง

 
 OTOP
บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ. 2552 ระดับ 3 ดาว

อันดับ
จังหวัด
ประเภท
โทรศัพท์/โทรสาร
ชื่อผลิตภัณฑ์
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต
เลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
19
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
084-0869863
อาวุธโบราณ/เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
นายบุญสม ศรีสุข (ส.อรัญญิก)
190/2
6
ท่าช้าง
นครหลวง
20
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
089-8815717
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
นายไพบูลย์ ศรีสุข
42/1
6
ท่าช้าง
นครหลวง
21
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
 
085-1828815
มีดตัดหวาย
นายแนบ ตรีหิรัญ
20
6
ท่าช้าง
นครหลวง
22
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
 
081-2070110
035-716441
สินค้าตกแต่งบ้านและสวน
บริษัทบาโก๊ด จำกัด
107/5
2
คลองสะแก
นครหลวง
23
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
 
035-359046
035-359512
มีดอรัญญิก
นางสาวนุชจรีย์ สุทธิพราหมณ์
88
7
ท่าช้าง
นครหลวง
24
พระนครศรีอยุธยา
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
 
089-8025549
035-715052
เคียว
นาย