ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

23 ส.ค. 2563
หมวดกีฬา
 ณ วิหารพระมงคลบพิตร
15 ส.ค. 2563
หมวดท่องเที่ยว
 ลานหลังวัดมหาธาตุ
25 ก.ค. 2563
หมวดท่องเที่ยว
 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเก่า
19 ธ.ค. 2562 - 21 ธ.ค. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12 เม.ย. 2562 - 14 เม.ย. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 ณ ลานข้างวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
9 เม.ย. 2562 - 17 เม.ย. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 ภายในตัวเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17 มี.ค 2562 - 20 มี.ค 2562
หมวดท่องเที่ยว
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอยุธยา
15 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอยุธยา
7 ก.พ. 2562 - 9 ก.พ. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอยุธยา
16 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 บริเวณลานหญ้าด้านข้างวัดพระราม ถนนป่าโทน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
13 ม.ค. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอยุธยา
3 ม.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอยุธยา
7 ธ.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2561
หมวดท่องเที่ยว
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอยุธยา
2 ธ.ค. 2561
หมวดท่องเที่ยว
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอยุธยา
22 พ.ย. 2561
หมวดท่องเที่ยว
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอยุธยา