ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
13/01/2562

ไม่ระบุเวลา

 • การแข่งขันวิ่งผลัด เชื่อความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น
 • 03/01/2562-05/01/2562

  ไม่ระบุเวลา

 • งานระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 • 07/12/2561-16/12/2561

  ไม่ระบุเวลา

 • งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก
 • 02/12/2561

  ไม่ระบุเวลา

 • การแข่งขันอยุธยามาราธอน
 • 22/11/2561

  ไม่ระบุเวลา

 • ลอยกระทงตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร