ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

23 เม.ย. 2565
หมวดท่องเที่ยว
 ป้อมเพชร พระนครศรีอยุธยา
22 ธ.ค. 2564 - 23 ธ.ค. 2564
หมวดท่องเที่ยว
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11 ธ.ค. 2564
หมวดกีฬา
 สนามเปตองชั่วคราวโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
9 ธ.ค. 2564
หมวดกีฬา
 ณ เดอะฮอลล์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23 ส.ค. 2563
หมวดกีฬา
 ณ วิหารพระมงคลบพิตร
15 ส.ค. 2563
หมวดท่องเที่ยว
 ลานหลังวัดมหาธาตุ
25 ก.ค. 2563
หมวดท่องเที่ยว
 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเก่า
19 ธ.ค. 2562 - 21 ธ.ค. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12 เม.ย. 2562 - 14 เม.ย. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 ณ ลานข้างวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
9 เม.ย. 2562 - 17 เม.ย. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 ภายในตัวเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17 มี.ค 2562 - 20 มี.ค 2562
หมวดท่องเที่ยว
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอยุธยา
15 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอยุธยา
7 ก.พ. 2562 - 9 ก.พ. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอยุธยา
16 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 บริเวณลานหญ้าด้านข้างวัดพระราม ถนนป่าโทน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
13 ม.ค. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอยุธยา