Facebook share Twitter share Print

งานดนตรีซิมโฟนี่ศรีอยุธยา

หมวดกิจกรรม : หมวดท่องเที่ยว

จัดกิจกรรมดนตรีซิมโฟนี่

สถานที่ดำเนินการ
ลานหลังวัดมหาธาตุ
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
15/08/2563 : 16:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด
15/08/2563 : 22:00 น.
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง