ข้อมูลการเดินทาง

เรือ 12 มี.ค 2561 129 ครั้ง
รถโดยสารประจำทาง 12 มี.ค 2561 97 ครั้ง
โดยรถไฟ 12 มี.ค 2561 131 ครั้ง
โดยรถยนต์ส่วนตัว 12 มี.ค 2561 122 ครั้ง