ข้อมูลการเดินทาง

เรือ 12 มี.ค 2561 13 ครั้ง
รถโดยสารประจำทาง 12 มี.ค 2561 14 ครั้ง
โดยรถไฟ 12 มี.ค 2561 14 ครั้ง
โดยรถยนต์ส่วนตัว 12 มี.ค 2561 21 ครั้ง