ข้อมูลการเดินทาง

เรือ 12 มี.ค 2561 8 ครั้ง
รถโดยสารประจำทาง 12 มี.ค 2561 7 ครั้ง
โดยรถไฟ 12 มี.ค 2561 8 ครั้ง
โดยรถยนต์ส่วนตัว 12 มี.ค 2561 11 ครั้ง