ข้อมูลการเดินทาง

เรือ 12 มี.ค 2561 64 ครั้ง
รถโดยสารประจำทาง 12 มี.ค 2561 49 ครั้ง
โดยรถไฟ 12 มี.ค 2561 67 ครั้ง
โดยรถยนต์ส่วนตัว 12 มี.ค 2561 72 ครั้ง