ข้อมูลการเดินทาง

เรือ 12 มี.ค 2561 47 ครั้ง
รถโดยสารประจำทาง 12 มี.ค 2561 41 ครั้ง
โดยรถไฟ 12 มี.ค 2561 51 ครั้ง
โดยรถยนต์ส่วนตัว 12 มี.ค 2561 56 ครั้ง