ข้อมูลการเดินทาง

เรือ 12 มี.ค 2561 97 ครั้ง
รถโดยสารประจำทาง 12 มี.ค 2561 78 ครั้ง
โดยรถไฟ 12 มี.ค 2561 98 ครั้ง
โดยรถยนต์ส่วนตัว 12 มี.ค 2561 97 ครั้ง