ข้อมูลการเดินทาง

เรือ 12 มี.ค 2561 72 ครั้ง
รถโดยสารประจำทาง 12 มี.ค 2561 55 ครั้ง
โดยรถไฟ 12 มี.ค 2561 74 ครั้ง
โดยรถยนต์ส่วนตัว 12 มี.ค 2561 77 ครั้ง