เรือ

12 มี.ค 2561      1478 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เรือ การเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยทางน้ำเป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศ เพราะนอกจากจะได้ชม ทัศนียภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว ยังเป็นการย้อนให้เห็นถึง ประวัติศาสตร์ สมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี และมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติทางเรือบนสายน้ำ เจ้าพระยา แห่งนี้ บริการเรือนำเที่ยวจากกรุงเทพฯไปพระนครศรีอยุธยามีดังนี้

• เรือมโนราห์ 2 ออกจากท่าโรงแรมแมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน แวะเที่ยวชมตั้งแต่ กรุงเทพฯ วัดอรุณฯ พิพิธภัณฑ์เรือ ผ่านเกาะเกร็ด นนทบุรี วัดปทุมคงคา แวะวัดต่างๆ ในพระนครศรีอยุธยา บางปะอิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2476 0021-2เรือออกจากท่าช้างเวลา 08.00 น.ทุกวันอาทิตย์ แวะศูนย์ศิลปาชีพบางไทร บางปะอิน ขากลับแวะวัดเฉลิมพระเกียรติ และกลับถึงกรุงเทพฯเวลา 18.00 น. อัตราค่าโดยสารผู้ใหญ่ 430 บาท เด็ก 350 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2623 6169, 0 2221 2297, 0 2225 6179, 0 2225 6179

• เรือเมฆขลา ล่องเจ้าพระยา 2 วัน 1 คืน ขาขึ้น กรุงเทพ - อยุธยา ออกเดินทางทุกวัน ยกเว้นวันศุกร์ จากท่าวัดยานนาวา, ขาล่อง อยุธยา - กรุงเทพ ออกเดินทางทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ จากท่าวัดนิเวศธรรมประวัติ เวลา 14.30 น. มีบริการอาหารเครื่องดื่มและห้องพักติดเครื่องปรับอากาศ อัตราค่าโดยสารต่อท่าน ประมาณ 8,400-13,100 บาท (ไม่รวมค่าบริการรถรับส่ง,เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2655 6245-6

• เรือริเวอร์ซันครุ้ยส์ บริการเรือนำเที่ยวไปเช้า-เย็นกลับ พร้อมอาหารสู่พระราชวังบางปะอิน และนำเที่ยวใน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เช่น ภายในอุทยานประวัติศาสตร์อันได้แก่ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดหน้าพระเมรุ วัดไชยวัฒนาราม และนำนักท่องเที่ยวเดินทางกลับโดยไปขึ้นเรือที่ท่าเรือวัดโพธิ์แตงเหนือ อำเภอบางไทร ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาประมาณ 46 กิโลเมตร รถออกจากศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา เวลา 08.00 น. และเดินทางกลับโดยทางเรือ เรือออกเวลา 13.00 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.30 น. อัตราค่าโดยสารคนละ 1,800 บาททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2266 9125-6, 0 2266 9316

หมายเหตุ หากนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางจากพระนครศรีอยุธยาไปกรุงเทพฯทางเรือร่วมกับเรือริเวอร์ซันครุ้ยส์ กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า และเดินทางถึงท่าเรือวัดโพธิ์แตงเหนือ อำเภอบางไทร ก่อนเวลา 12.45 น. เรือออกเดินทางเวลา 13.00 น. อัตราค่าโดยสารจากวัดโพธิ์แตงเหนือ-กรุงเทพฯ 1,400 บาทต่อคน

• เรือเพิร์ลออฟสยาม บริการเรือนำเที่ยวไปเช้า-เย็นกลับ พร้อมอาหาร สู่พระราชวังบางปะอินและนำเที่ยวใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น ภายในอุทยานประวัติศาสตร์อันได้แก่ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดหน้าพระเมรุ วัดไชยวัฒนารามและนำนักท่องเที่ยวเดินทางกลับโดยไปขึ้นเรือที่ท่าเรือวัดโพธิ์แตงเหนือ อำเภอบางไทร ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาประมาณ 46 กิโลเมตร รถออกจากศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา เวลา 08.00 น. และเดินทางกลับโดยทางเรือ เรือออกเวลา 13.00 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.30 น. อัตราค่าโดยสารคนละ 1,400 บาททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2266 9125-6, 0 2266 9316

หมายเหตุ หากนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางจากพระนครศรีอยุธยาไปกรุงเทพฯทางเรือร่วมกับเพิร์ลออฟสยาม กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า และเดินทางถึงท่าเรือวัดโพธิ์แตงใต้ อำเภอบางไทร ก่อนเวลา 12.45 น. เรือออก เดินทางเวลา 13.00 น. อัตราค่าโดยสารจากวัดโพธิ์แตงใต้-กรุงเทพฯ 1,200 บาทต่อคน

• เรือฮอไรซันครุ้ยส์ มีบริการเรือนำเที่ยวทุกวัน สู่พระราชวังบางปะอิน นำเที่ยวพระนครศรีอยุธยา เช่น วัดใหญ่ชัยมงคล วัดมหาธาตุ วัดพระศรีสรรเพชญ์ พร้อมอาหาร รถออกจากลานจอดรถใกล้โรงแรมแชงกรีล่าเวลา 08.00 น. เดินทางกลับโดยทางเรือ อัตราค่าโดยสารคนละ 1,600 บาททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2236 7777 ต่อ 6204-5, 0 2236 9952

• เวิลด์ทราเวิล เซอร์วิส จัดรายการนำเที่ยวสู่พระราชวังบางปะอินและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประจำทุกวัน พร้อมอาหารบุฟเฟต์ รถออกจากท่าริเวอร์ซิตี้เวลาประมาณ 07.30 น. กลับถึงเวลา 16.30 น. เดินทางกลับทางเรือ อัตราค่าบริการคนละ 1,600 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2234 4875

• รถตุ๊กตุ๊ก ในจังหวัดมีรถตุ๊กตุ๊กบริการในอัตรา 20 - 40 บาทต่อคนขึ้นอยู่กับระยะทางค่าบริการรถตุ๊กตุ๊ก จากสถานีรถไฟไปยัง ตัวเมืองราคา ประมาณ 30 บาท ค่าบริการภายในเกาะเมืองราคา 20 บาท ค่าเช่าตุ๊กตุ๊กต่อชั่วโมงประมาณ 200 บาท นอกจากนี้ยังมีบริการรถสองแถววิ่งจากสถานีรถไฟไปยังตัวเมือง และจากตัวเมืองไปยังบางปะอิน (รถออกจากตลาดเจ้าพรหม) ราคาประมาณ 30 บาท ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที

แหล่งที่มา :