โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"

26 พ.ย. 2562      387 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ขอความร่วมมือในการร่วมรณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"

1.เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและสร้างความเคยชินให้กลายเป็นพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ในการพกพาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้

2.เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะเกิดขึ้นบนบกและในทะเล

3.เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม