ครบรอบวันกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสิน

01 ธ.ค. 2564 14:02:44 | 68

สมเด็จพระเจ้าตากสินนำไพร่พลเข้ายึดค่ายโพธิ์สามต้นขับไล่กองทัพอังวะออกจากกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จ นับเป็นการยึดศูนย์กลางอำนาจของอาณาจักรคนไทยกลับมาอีกครั้ง

Facebook share Twitter share Print